T'has convertit en
gran investigador/a de l'aigua?

Quan finalitzi el termini de presentació de dibuixos publicarem aquí quins són els nens i les nenes que aconsegueixen el títol d'"investigador/a de l'aigua" per haver solucionat a la perfecció l'enigma que amaga la gestió del cicle integral de l'aigua.

Atents/es!