Autorització

“PER AUTORITZAR LA PARTICIPACIÓ DEL SEU FILL O FILLA EN EL CONCURS, HAURÀ DE LLEGIR ATENTAMENT LES DADES DE PARTICIPACIÓ INTRODUÏDES PEL SEU FILL O FILLA. EN AUTORITZAR LA PARTICIPACIÓ DEL SEU FILL O FILLA EN EL CONCURS, VOSTÈ ACCEPTA I CONFIRMA LES DADES INTRODUÏDES AL FORMULARI PEL SEU FILL O FILLA”.

He llegit i accepto les bases legals del concurs i consento la participació en el concurs del menor d'edat del qual sóc pare/mare/tutor.

Per poder donar a conèixer la composició del seu fill o filla com a autor del dibuix, necessitem que ens doni el seu consentiment per fer servir la imatge, el nom, la veu i qualssevol altres dades de caràcter personal del menor d'edat del qual és tutor/pare/mare per incloure'ls a les xarxes socials d'FCC Aqualia, SA o en altres mitjans de comunicació físics i digitals.

 

El responsable del tractament és FCC Aqualia, SA. La finalitat amb què tractem les seves dades personals és tramitar i gestionar el concurs al qual s'ha inscrit el seu fill amb la seva autorització. La legitimació per al tractament de les dades personals (nom i cognoms, imatge, veu i qualssevol altres dades de caràcter personal) facilitades sobre vostè i el seu fill, del qual és pare/mare/tutor, és l'execució i el desenvolupament del concurs i el consentiment que ha prestat, si escau, per al tractament de les dades personals sobre vostè i el seu fill, del qual és pare/mare/tutor, i per a la difusió d'aquestes dades a les xarxes socials d'FCC Aqualia, SA o en altres mitjans de comunicació físics i digitals. Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets vigents, mitjançant sol·licitud escrita amb la ref. "Protección de Datos" i fotocòpia del DNI adreçada a FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, Dpto. Gestión de Clientes y Protección de Datos, Avda. del Camino de Santiago 40, 28050 Madrid o enviant la seva petició amb els mateixos requisits a través de protecciondatos@aqualia.es

Si vol obtenir informació sobre protecció de dades, adreci's a l'apartat "Protecció de dades de caràcter personal" de les bases legals del concurs al lloc web http://www.investigadorsdelaigua.cat